OPLOSSING VOOR UW BEDRIJF

Maniflex biedt oplossingen

… voor uw bedrijf

Het is zeer herkenbaar. Je wil je voor de volle 100% focussen op de kern van je bezigheden, maar bijna dagelijks komen er onverwachte wendingen in het verhaal.
Produceren, verpakken, tellen, stickeren, transporteren van en naar partners, … Soms is het te veel, en kan of wil je bepaalde activiteiten niet (langer) binnenshuis opvangen. Daar komt nog bij dat er zich regelmatig noodsituaties kunnen ontwikkelen waar je organisatie hoogdringend oplossingen voor zoekt.
De markt vraagt flexibiliteit die je niet ten allen tijde zelf kan bieden. Kleine of grote uitbestedingen, voor bepaalde of onbepaalde duur? Met zijn 20 jaar ervaring is Maniflex de partner bij uitstek om in te springen.